Media

I Trygg-Hansas medierum hittar du nyheter, pressmeddelanden, pressklipp, filmer och vår närvaro i sociala medier. Här finns också bilder på våra talespersoner i olika frågor.

Lista artiklar efter kategori

22 december, 2016

Skadeärendena under utlandssemestern ökar: En av fem vet inte hur försäkringen täcker vid utlandsresan

När antalet resor över jul ökar gör även skadeanmälningarna till försäkringsbolagen det, enligt Trygg-Hansas skadestatistik. En av fem svenskar (23 %) vet inte vad villkoren i hemförsäkringens reseskydd innebär och en av tio (12 %) vet inte ens om det ingår reseskydd i deras hemförsäkring.

Läs mer
8 december, 2016

Sveriges första brandövning i Virtual Reality kan rädda liv

Varje dag brinner det i genomsnitt i 17 svenska hem och under december ökar antalet bränder med 40 procent, enligt Trygg-Hansas skadestatistik. Samtidigt har bara två av tio familjer övat på att utrymma bostaden i händelse av brand. Trygg-Hansas nya brandövning i Virtual Reality gör det möjligt att uppleva en verklighetstrogen brand och syftar till att uppmuntra fler familjer att brandöva hemma.

Läs mer
18 november, 2016

Fler apparater leder till ökat antal vattenskador i kök

Vattenskador i kök har ökat med tio procent under de senaste tolv åren. Drygt 70 procent av kökets skador sker i eller runt diskbänksskåpet. En av orsakerna är ökningen av antalet vattenanslutna apparater som numera ofta är standard i ett kök. Reparation av vattenskador i bostäder innebär också påfrestningar för klimat och miljö.

Läs mer
10 november, 2016

Tidig vattenvana ger livsviktig kunskap för barn men alltför få övar

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn mellan ett till sex år och varje år dör i genomsnitt nio barn i drunkningsolyckor. Att kunna flyta är ett första steg till simkunnighet som är livsnödvändigt för barn. Var fjärde förälder känner sig ganska eller mycket otrygg när deras barn vistas i vatten men samtidigt menar hälften att tiden inte räcker till för att öva babysim.

Läs mer
26 oktober, 2016

Nu börjar högsäsongen för bostadsinbrott

Vecka 44 är en av de mest inbrottsdrabbade veckorna på året och november månad utgör startskottet för en markant ökning av antalet bostadsinbrott. Inbrottsrisken ökar med 30 procent från oktober till december jämfört med en genomsnittlig månad under resten av året. Men fyra av tio svenskar har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra bostadsinbrott visar ny statistik från Trygg-Hansa.

Läs mer
19 oktober, 2016

Var femte förälder har inte barnsäkrat hemmet

Varje år skadas cirka 60 000 barn mellan 0-17 så allvarligt i hemmet att de får söka akut vård. Fallolyckor är vanligast bland små barn enligt statistik från Socialstyrelsen. Ökad uppsikt och att barnsäkra sitt hem är en relativt enkel och viktig åtgärd för att minska olyckor bland barn. Samtidigt visar en ny undersökning från Trygg-Hansa att var femte förälder inte har barnsäkrat sitt hem.

Läs mer
30 september, 2016

Rekordmånga råttsaneringar i svenska hem

Det är inte bara i storstäder som problem med råttor uppstår, även villatomter är vanliga tillhåll för brunråttor. Ökningen av råttor i Sverige har skett explosionsartat under de senaste åren och september är den månad då flest försäkringsärenden om råttsanering inkommer. Det visar statistik som saneringsföretaget Nomor tagit fram i samarbete med Trygg-Hansa.

Läs mer
31 augusti, 2016

Terminsstart – men många unga med NPF stannar hemma

Drygt 1,3 miljoner* barn och unga går i dagarna tillbaka till skolan för terminsstart, men en stor grupp kommer att stanna hemma. Trots att samhället erbjuder en rad olika insatser för barn med NPF anser många föräldrar till barn med dessa diagnoser att det ofta är svårt att veta var de kan få hjälp och stöd. Det visar en undersökning från Trygg-Hansa och Riksförbundet Attention.

Läs mer
24 augusti, 2016

Niclas Ward blir Trygg-Hansas nya VD

Nu är det klart att det blir Niclas Ward som tillträder som Trygg-Hansas VD från och med mars 2017. Niclas har en bred erfarenhet från försäkringsbranschen och kommer närmast från If där han varit chef för affärsområdet Industri.

Läs mer