Fredag den 13:e är här och vidskepliga personer blir kanske extra försiktiga för att undvika olyckor. Men det behövs inte. Den speciella fredagen som under 2017 infaller två gånger har sedan länge rykte om sig att vara en otursdag, men ny statistik från Trygg-Hansa visar att otursdagen inte verkar bringa någon otur. 

– Fredagen den 13:e skiljer sig inte märkbart i skadestatistiken jämfört med andra fredagar. Förutom att slå hål på orosmyten om fredag den 13:e kan vi genom att titta på skadestatistik även förstå vår samtid, se trender och arbeta skadeförebyggande vilket vi hoppas kan hjälpa människor att skingra eventuell oro, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa har analyserat skadeanmälningar under de gångna sju åren och jämfört antal skador som sker på fredagar i relation till fredagar som infaller den 13:e. Statistiken visar att det i de flesta fallen sker färre skador under fredag den 13:e jämfört med andra fredagar, exempelvis sker det fem procent färre kollisioner och 13 procent färre vattenskador denna dag.

Mindre otur i söder
Tittar man på regionala skillnader under fredagen den 13:e jämfört med en annan fredag på året, så verkar skåningarna ha marginellt mindre otur (-4,6 procent) än boende i Stockholm (+1,7 procent), Norrland (+3 procent) och Västra Götaland (+4,5 procent).

Drulleskador är överrepresenterade i skadestatistiken och topp tre av drulleärenden är följande:

  • Mobiltelefon (många tappas i toaletten, hamnar i diskmaskinen etc)
  • Glasögon
  • Dator

För mer information, kontakta:
Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-HansaTelefon: 070-168 33 87 Mejl: hakan.franzen@trygghansa.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.