Åtta av tio svenskar upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat de senaste fem åren och sju av tio svenskar känner större oro för brottsligheten, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Samtidigt upplever drygt tre av fyra att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politiker pratar mer om brottslighet.

Sju av tio (68 procent) svenskar känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan och åtta av tio (78 procent) upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat under samma period. Kvinnor och äldre känner i högre utsträckning än män och yngre att oron och otryggheten ökat. Det visar en ny undersökning om allmänhetens syn på trygghet som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under 2017 cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4710 – eller 0 procent – fler jämfört med 2016. Allmänhetens uppfattning om brottsutvecklingen i Sverige varierar dock stort: var sjätte (15 procent) svensk tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, hälften (47 procent) tror att de ökade något, var sjätte (16 procent) att det inte var någon skillnad och var sjätte (17 procent) att de minskade något.

– Utvecklingen går åt fel håll inom vissa brottskategorier och där krävs insatser från flera håll för att vända den negativa trenden. Samtidigt finns det andra brottskategorier där utvecklingen står still eller är på väg åt rätt håll, vilket sällan uppmärksammas. Det är viktigt att diskussionen kopplat till brottslighet är saklig och faktabaserad, för att inte spä på den befogade oron med obefogad sådan, säger Niclas Ward, VD på Trygg-Hansa.

Av dem som känner större oro för brottsligheten idag än för fem år sedan uppger två av tre (66 procent) att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten blivit grövre medan drygt hälften (52 procent) uppger att det är för att det finns för få poliser och fyra av tio (43 procent) att det är för att brottsligheten har ökat.

Drygt tre av fyra (77 procent) svenskar upplever att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politikerna pratar mer om brottslighet.

Partierna fokuserar allt mer på brottslighet i sociala medier
De politiska partierna fokuserar i allt högre utsträckning på brottslighet i sin kommunikation på Facebook. Trygg-Hansas genomgång av de politiska partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren visar att andelen inlägg om brottslighet mer än tredubblats, från 2,5 procent 2012 till 9,5 procent idag. I snitt har sex procent av partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren handlat om brottslighet.

Sverigedemokraterna är det parti som har störst andel inlägg om brottslighet på Facebook de senaste sex åren (12,5 procent), medan Centerpartiet har minst andel inlägg (2,2 procent). Även om brottslighet bara är det sjätte vanligaste ämnet bland partiernas Facebook-inlägg (vanligast är jobb och sysselsättning), är det överlägset mest engagerande bland partiernas följare – engagemanget (summan reaktioner, kommentarer och delningar) kring partiernas inlägg om brottslighet är 50 procent större än engagemanget kring partiernas snittinlägg.

För mer information, vänligen kontakta:
Joseph Borenstein, presschef på Trygg-Hansa
0701-68 32 25 eller joseph.borenstein@trygghansa.se

Fler resultat från undersökningen:

  • 15% tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, medan 47% svarar ökat något, 16% ingen skillnad, 17% minskat något, 0% minskat mycket och 5% vet inte.
  • 36% känner mycket större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan, medan 32% svarar något större oro, 27% ingen skillnad, 3% något mindre, 0% mycket mindre och 1% vet inte. Kvinnor och äldre (65-79 år) svarar i högre grad att de känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan, 73% respektive 79% jämfört med genomsnittet på 68%.
  • 39% upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat mycket i Sverige de senaste fem åren, medan 39% svarar ökat något, 16% ingen skillnad, 4% upplever att den minskat något, 0% upplever att den minskat mycket och 2% vet inte. Kvinnor och äldre svarar i högre grad att de upplever att otryggheten, kopplat till brottslighet, har ökat i Sverige de senaste fem åren. 81% respektive 84% jämfört med genomsnittet på 78%.
  • 43% upplever att politiker pratar betydligt mer om brottslighet idag än för fem år sedan, medan 34% svarar något mer, 10% lika mycket, 3% något mindre, 2% betydligt mindre och 7% vet inte.
  • 41% upplever att nyhetsmedia rapporterar betydligt mer om brottslighet idag än för fem år sedan, medan 36% svarar något mer, 12% lika mycket, 4% något mindre, 3% betydligt mindre och 5% vet inte.
  • Av dem som känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan svarar 66% att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten har blivit grövre, 52% att det finns för få poliser, 43% att brottsligheten har ökat i Sverige, 27% att brottslingar oftare går fria idag än för fem år sedan, 23% att det skrivs mer om brottslighet och brottsutvecklingen i traditionella medier, 13% att det skrivs mer om brottslighet och brottsutvecklingen i sociala medier, 12% att människor i deras närhet pratar mer om brottslighet och brottsutvecklingen, 6% att de själva har drabbats av brottslighet, 6% att en närstående har drabbats av brottslighet, 1% inget av ovanstående och 1% vet inte.

Om opinionsundersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Under perioden 24-30 maj 2018 genomfördes totalt 1001 intervjuer. Deltagarfrekvens var 63 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om Facebook-undersökningen
Undersökningen har genomförts av Prime Development på uppdrag av Trygg-Hansa. Inlägg från riksdagspartiernas öppna sidor på Facebook under perioden januari 2012 till maj 2018 har kategoriserats in i politiska sakområden. Verktyget Gavagai Explorer användes för textanalysen. Engagemang har definierats som summan av alla reaktioner, kommentarer och delningar för varje enskilt inlägg.

Seminarium i Almedalen tisdag den 3/7 om otrygghet och oro kopplat till brottslighet
Tisdag den 3/7 anordnar Trygg-Hansa seminariet ”(O)tryggare kan ingen vara – är oron befogad?” på restaurang Vinäger, Hästgatan 4 i Visby, kl. 16.15-17.15. Journalisten och programledaren Hasse Aro modererar ett samtal kring vad som är befogad respektive obefogad oro kring tryggheten i Sverige, vilka trygghetsfrågor vi bör fokusera framöver på samt vad politiker, medier, polisen och näringslivsaktörer kan göra för att minska den tilltagande oron. I panelen medverkar Niclas Ward, VD på Trygg-Hansa, Camilla Kvartoft, journalist på SVT, Erik Wennerström, generaldirektör på Brå, Helene Petersson, gruppledare för Socialdemokraterna i justitieutskottet och Carin Götblad, regionpolischef region Mitt.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.