Varje år omkommer ungefär 100 personer till följd av brand, men 2017 har hittills haft en hög andel bostadsbränder och redan i slutet av november hade 97 personer mist livet. I en ny undersökning uppger en av fyra svenskar att de tycker att de borde brandskydda sitt hem ytterligare, något som är extra viktigt inför jul då det brinner som mest.

Varje år ingriper räddningstjänster i landet vid över 6000 bostadsbränder, ungefär 16 bränder per dag. En ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Trygg-Hansa visar att svenskarna är bra på att installera brandvarnare, så många som 9 av 10 har en brandvarnare hemma. Dock uppger en fjärdedel av svenska folket att de anser att deras hem behöver brandskyddas ytterligare.

– Den mest drabbade tiden ligger framför oss. Mörkt ute tillsammans med ljushögtider som advents-, Lucia-och julmys är händelser som gör december till en av årets brandfarligaste månader, tätt följt av januari. Därför är det är viktigt att man gör det man kan för att skydda sig, de sina och sitt hem. Brandvarnare är basen, men det är även viktigt att ha brandfilt, brandsläckare och att brandöva hemma, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Flest bränder sker i köket
Hemmet är på många sätt värst drabbat av bränder då 9 av 10 dödsbränder sker i bostaden, och köket är den värsta platsen då 9 av 10 bränder börjar på spisen. Enligt undersökningen saknar varannan svensk tillgång till brandfilt i hemmet och bara en av tio har en timer på spisen.

Viktigt att brandöva hemma
Många brandövar på jobbet och i skolan men6 av 10 uppger att de inte ens tänkt på att man också bör behöva brandöva hemma och knappt 1 av 10 uppger att de gör det. Undersökningen visar också att lika få, alltså knappt 1 av 10 har en bestämd uppsamlingsplats om det skulle börja brinna och man behöver utrymma bostaden.

Det är viktigt att som privatperson både brandskyddar sitt hem inför en brand och brandövar för att veta hur man bäst kan agera vid en eventuell brand. Trygg-Hansas försäkringsexpert Håkan Franzén tipsar om hur du kan brandskydda ditt hem.

Brandskydd och brandrutiner för ett brandskyddat hem:

  • Se till att ni har en utrymningsplan och en bestämd uppsamlingsplats
  • Brandöva
  • Se till att brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är på plats
  • Testa brandvarnaren regelbundet, gärna en gång i månaden

Källa: Trygg-Hansa

Lär dig brandöva hemma genom VR:
De flesta har brandövat i skolan eller på sin arbetsplats men få har brandövat i sina egna hem. Med Trygg-Hansas initiativ Brandkoll får man genom en 360-film uppleva hur det är att vara i ett brinnande hus samtidigt som man lär sig vad man ska göra om det börjar brinna.

För mer information och tillgång till undersökningen, kontakta gärna:
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 075-243 26 76, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1080 intervjuer genomförts under perioden 9 – 15 november 2017. Deltagarfrekvensen är 60 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.