I takt med att studsmattornas popularitet har ökat de senaste åren, har också antalet olyckor ökat kraftigt. Trots att en majoritet av småbarnsföräldrarna någon gång har oroat sig för sitt barns säkerhet vid studsmattan är det få som tänker ordentligt på säkerheten, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Barnens försäkringsexpert Alexandra Gahnström tipsar om hur man kan göra barnens studsmattehoppande säkrare.

Antalet studsmatteolyckor har mer än tiodubblats sedan början av 2000-talet och enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa har drygt sex av tio föräldrar till barn i åldern 4-14 år någon gång varit oroliga för sitt barns säkerhet när de hoppat studsmatta utomhus. Ändå är det få föräldrar som vidtar alla nödvändiga säkerhetsåtgärder innan de låter sitt barn hoppa studsmatta utomhus.

– Att hoppa studsmatta är roligt och erbjuder ett bra tillfälle till fysisk aktivitet, men det är viktigt att både föräldrar och barn är medvetna om riskerna för att förhindra olyckor. Som vuxen räcker det inte att hålla uppsikt över studsmattan när barnet hoppar, man måste vidta flera säkerhetsåtgärder för att minimera risken att barnet skadas, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Åtta av tio föräldrar uppger att de brukar ha skyddsnät runt studsmattan och drygt sju av tio brukar använda ett vadderat ramskydd som täcker fjädrarna för att barnet inte ska fastna och klämma sig. Närmare sex av tio föräldrar ser till att studsmattan står på ett stabilt och stadigt underlag, medan bara drygt en av tio förankrar studsmattan i marken.

Att många barn hoppar samtidigt är den största orsaken till att olyckor sker och många barn skadar sig också när de landar på studsmattan eller ska ta sig ner från studsmattan. Barn i åttaårsåldern är överrepresenterade i skadestatistiken från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i de yngre målgrupperna är det fler flickor än pojkar som skadar sig. Enligt Trygg-Hansas undersökning är det färre än hälften av föräldrarna som ser till att max två barn hoppar på studsmattan åt gången och bara drygt två av tio föräldrar ser till att en vuxen håller ständig uppsikt över studsmattan.

– Små barn löper stor risk att bli skadade när de hoppar tillsammans med större barn, då de väger mindre och inte har ett lika utvecklat balanssinne. Se därför till att det aldrig är fler än två barn på studsmattan samtidigt och att barnen som hoppar är i ungefär samma ålder. Som vuxen gäller det att hoppa försiktigt om ett barn är på studsmattan samtidigt – din tyngre vikt kan ge extra trampolineffekt till barnets studsar, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 35 72 Mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Expertens tio tips för tryggare studsmattehoppande:

  • Köp en studsmatta med ett stabilt och väl vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen ordentligt.
  • Ställ studsmattan på plan mark. Se till att den står stadigt.
  • Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål.
  • Lär barnen kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.
  • Skaffa ett säkerhetsnät, men glöm inte stänga till öppningen – annars kan nätet ge en falsk säkerhetskänsla.
  • Se till att det inte finns stenar, möbler eller andra föremål runt mattan som barnen kan skada sig på om de faller av.
  • Ha som regel att inte hoppa fler än två på en gång – det är viktigt att kunna ha ögonkontakt. Många skador beror på att barnen krockar under hoppandet.
  • Små barn ska inte hoppa utan övervakning.
  • Hoppa inte när det är blött, då studsmattan är hal och risken för olyckor ökar.
  • Uppmana barnet att vara försiktig med volter och tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt.

Källa: Trygg-Hansa, MSB

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen är föräldrar till barn 4-14 år. 346 intervjuer genomfördes under perioden 20-24 april 2017, med en deltagarfrekvens om 62%. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.