Att ens barn ska råka ut för en olycka eller sätta något i halsen är många föräldrars stora oro. Eftersom små barn tillbringar nästan lika mycket tid på förskolan som i hemmet är det viktigt att såväl förskolelärare som föräldrar är utbildade i hur man ska agera om olyckan är framme. En ny undersökning från Trygg-Hansa visar dock att var femte förskolelärare aldrig blivit erbjuden utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Trots att en av fyra förskolelärare har varit med om ett sjukdoms- eller olycksfall bland ett eller flera barn inom förskolan där kunskaper inom första hjälpen eller hjärt-lungräddning har behövts, har var femte förskolelärare aldrig blivit erbjuden utbildning för att kunna hantera en sådan situation. Av dem som blivit erbjudna en utbildning uppger sex av tio att det var mer än ett år sedan de senast utbildades. Det visar en ny undersökning som försäkringsbolaget Trygg-Hansa presenterar idag.

– Att ha kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen för barn kan vara livsavgörande, det borde vara en självklarhet att kurserna upprepas med jämna mellanrum så att deltagarna återkommande får en chans att öva praktiskt. Att var femte förskolelärare aldrig blivit erbjuden utbildning är uppseendeväckande, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansas undersökning visar att drygt sju av tio förskolelärare önskar utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning för barn en gång varje år eller oftare. Nio av tio förskolelärare skulle känna sig säkrare i sin yrkesroll om de återkommande fick gå en utbildning. Forskning från Karolinska Institutet visar att ny information i minnet försvinner snabbt om man inte repeterar. Allra mest minns man om man repeterar informationen eller övningen upprepade gånger kort efter inlärningstillfället och sedan fortsätter återkommande med allt glesare intervall*.

– Om olyckan väl är framme går det väldigt fort, då gäller det att ha övat praktiskt för att man ska veta vad som behöver göras. Osäkerhet leder tyvärr ofta till passivitet vilket gör att trygghet i sin egen kunskap kan hjälpa till att rädda liv. Jag uppmanar både förskolelärare och föräldrar att utbilda sig i hjärt-lungräddning och första hjälpen, säger Alexandra Gahnström.

Närmare var tionde förskolelärare uppger att de inte vet vad de ska göra om ett barn sätter i halsen och har ett totalt luftvägsstopp. Av dem som inte blivit erbjuden en utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddningar svarar närmare var tredje att det beror på att det inte har prioriterats inom den verksamhet där de arbetar, medan fem procent inte har haft tid och var tredje uppger att det beror på att de har gått en utbildning på ett annat ställe.

Sedan 2015 samarbetar Trygg-Hansa med utbildningsföretaget Life in Mind för att, genom kurser och instruktionsfilmer, möjliggöra att fler svenskar utbildas i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

* Källa: Karolinska Institutet http://ki.se/forskning/hjarnans-harda-skola

Om undersökningen:
YouGov genomförde på uppdrag av Trygg-Hansa en undersökning med målgruppen yrkesaktiva förskolelärare 18-65 år i Sverige. Totalt genomfördes 305 webbintervjuer under perioden 17-30 november 2016 via YouGovs Sverigepanel.

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 35 72 Mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Undersökningen visar även att:

  • En av fem förskolelärare uppger att de aldrig blivit erbjudna att gå en utbildning i HLR och första hjälpen inom barnomsorgen.
  • Av dem som inte blivit erbjudna en utbildning uppger 28 % att anledningen är att det inte prioriterats på deras arbetsplats och 30 % svarar att de gått utbildning i HLR och första hjälpen på ett annat ställe.
  • Av de förskolelärare som blivit erbjudna utbildning i HLR och första hjälpen inom barnomsorgen uppger hälften att det endast skett en gång eller mer sällan än vart annat år. 22 % har blivit erbjuden att gå en utbildning en gång per år och 4 % flera gånger per år.
  • Av de förskolelärare som blivit erbjudna att gå en utbildning har bara 15 % gått en utbildning inom de senaste sex månaderna. 20 % har gått en utbildning de senaste 7-12 månaderna, 23 % för över ett år sedan, 20 % för över två år sedan, 11 % för över tre år sedan och 6 % över fem år sedan.
  • Var fjärde förskolelärare har varit med om ett sjukdoms- eller olycksfall bland ett eller flera barn inom förskolan där kunskaper inom första hjälpen eller HLR har behövts.
  • Var tionde (9 %) förskolelärare uppger att de inte vet vad de ska göra om ett barn sätter i halsen och har ett totalt luftvägsstopp.
  • 72 % av förskolelärarna skulle önska utbildning i första hjälpen och HLR för barn inom barnomsorgen en gång varje år eller mer ofta. Nio av tio förskolelärare (91 %) skulle känna sig säkrare i sin yrkesroll om de fick genomgå HLR och första hjälpen-utbildning med regelbundna uppdateringar.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.