I oktober och november sker flest viltolyckor i trafiken. Hittills har 41 000 viltolyckorskett runt om i landet i år, en ökning på nästan tio procent jämfört med samma period i fjol. 89 procent av Sveriges bilister har någon gång oroat sig för att köra på ett vilt djur men få väljer alternativa vägar som känns säkrare. Det visar en undersökning somNovus gjort på uppdrag av Trygg-Hansa.

Kortare dagar, parningstider och jakt gör höstmånaderna oktober och november till de mest olycksdrabbade månaderna på året när det kommer till antal viltolyckor i trafiken. I fjol skedde 7 547 viltolyckor i oktober, endast november var mer olycksdrabbat med 9 119 viltolyckor. Under de senaste sju åren har flest viltolyckor rapporterats i Västra Götalands län (43 867). Minst skadedrabbat har Gotlands län (2 125) varit. Älgen är det farligaste djuret att kollidera med sett till personskaderisken och kollisioner med vildsvin är ofta de dyraste att reparera.

– Under hösten råder det inte bara ökad risk för viltolyckor, årstiden innebär även att det blir mörkare och blötare vilket är faktorer som ytterligare ökar olycksrisken och gör det extra viktigt att tänka på hastigheten i trafiken. Även om det såklart är bra att hålla extra uppsikt på vägen när man kör är det ännu viktigare att anpassa farten efter de förhållanden som råder. Stoppsträckan påverkas av hur fort du kör och därför kan en lägre hastighet vara helt avgörande, säger Tom Holmberg, motorspecialist på Trygg-Hansa.

Skadeförebygga genom att hålla uppsikt och sänka farten
Omkring fem personer omkommer varje år till följd av en viltolycka. Majoriteten av de som kör bil (89 procent) uppger att de har känt sig oroliga för att köra på ett vilt djur enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Nästan varannan person (48 procent) svarar dessutom att oroat sig flera gånger. Svenskarna tar till olika metoder för att undvika att kollidera med ett vilt djur. Vanligast är att hålla extra uppsikt, vilket 80 procent uppger att de gör. Sju av tio (68 procent) sänker farten. Sydsverige, där Skåne och Blekinge län ingår, är den region där näst flest viltolyckor skedde förra året (6 897). Där uppger nästan var femte person (17 procent) att de väljer en alternativ körväg som känns mer säker för att undvika att köra på vilt. Flest viltolyckor skedde i Västra Götalands län (8 161), men där väljer bara sju procent en alternativ körväg.

Viltstängsel ger känsla av ökad trygghet
Viltstängsel är en metod för att minska viltolyckor på vägar där det råder hög risk för vilt på vägen. Stängslen verkar också fungera för att få bilister att känna sig tryggare på vägen. Nästan nio av tio bilister (86 procent) svarar i undersökningen att de känner sig säkrare att köra där det finns viltstängsel.

– Det är viktigt att komma ihåg att även om det finns viltstängsel så elimineras inte risken för att djur finns på vägen. Stängsel kan ge oss en falsk trygghet att vi är utom fara, men det kan finnas djur som tagit sig ut på vägen genom trasiga partier eller vandrat från en öppning i slutet på stängslet. Det är därför viktigt att köra försiktigt oavsett om det finns stängsel eller inte, säger Tom Holmberg.

En av tre osäker på vad försäkringen täcker vid viltolycka
Undersökningen visar också att en dryg tredjedel av bilisterna (36 procent) inte vet hur deras försäkring gäller vid en viltolycka. Alla försäkringar täcker inte skador som kan uppstå i viltolyckor och det kan därför vara bra att kolla vad som gäller för ens egen försäkring. Skador på bilen som orsakats av en viltolycka regleras via vagnskadeförsäkringen vilken ersätter skador på bilen oavsett om du kört på vilt eller föremål.

Under 2016 skedde 58 579* viltolyckor i Sverige och av dessa stod rådjur för merparten (76 procent) av olyckorna (44 629), följt av älg (5 874), vildsvin (4 757) och dovhjort (2 537). Trygg-Hansas skadestatistik visar att olyckor med rådjur har ökat med 28 procent under detta år jämfört med föregående år. Olyckor med vildsvin har ökat med 59 procent.

Så undviker du viltolyckor:

  • Anpassa farten efter rådande förhållanden.
  • Håll uppsikt. Tänk på att om du ser ett djur på eller vid vägen kan det finnas fler djur i närheten.
  • Viltstängsel är ingen garanti för att det inte finns vilt på vägen – kör försiktigt oavsett om det finns stängsel eller ej.
  • Ladda ner en app, tex: Viltolyckan, som varnar om olycksdrabbade vägar där du bör köra extra försiktigt eller undvika.

Om olyckan är framme:

  • Placera ut en varningstriangel för att undvika fler olyckor.
  • Markera olycksplatsen så att en jägare kan hitta platsen.
  • Ring 112 och anmäl olyckan. Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott.

Källa: Trygg-Hansa

För mer information, kontakta gärna:

Tom Holmberg, specialist motorförsäkringar, Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 28 79 Mail: tom.holmberg@trygghansa.se

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 100 intervjuer genomförts under perioden 21-27 september 2017. Deltagarfrekvensen är 63 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Sammanställning av antal viltolyckor de senaste sju åren:*

LÄN I SVERIGE ANTAL OLYCKOR 2010-2016 UTVECKLING 2010-2016 OLYCKA/DAG 2016
Västra Götalands län 43867 158% 22,3
Skåne län 29884 139% 15
Kalmar län 19568 324% 13
Stockholms län 17729 200% 10,2
Jönköpings län 17102 150% 10,2
Kronobergs län 15222 164% 9
Östergötlands län 14605 483% 10
Värmlands län 13959 192% 8,5
Dalarnas län 12104 163% 6,8
Uppsala län 11741 137% 6,5
Södermanlands län 11274 186% 6,8
Örebro län 9661 164% 5,8
Gävleborgs län 8444 93% 4,5
Hallands län 8427 72% 4,5
Blekinge län 7788 176% 3,9
Jämtlands län 6607 172% 3,8
Västmanlands län 5548 183% 3
Västernorrlands län 4631 83% 2,3
Västerbottens län 4165 267% 2,5
Norrbottens län 3589 31% 1,5
Gotlands län 2125 660% 1,7

*Statistik från Nationella viltolycksrådet, viltolycka.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.