Sex av tio svenskar oroar sig för inbrott i sitt hem*. Mörkrets intåg och många tomma hem under höstlovet är två anledningar till att inbrotten just nu ökar. Det sker i snitt 27 fler inbrott under höstlovsveckan jämfört med andra veckor. Endast vecka 48 är mer drabbad än höstlovsveckan, då sker det i snitt 30 fler inbrott vilket är en ökning med 39 procent jämfört med en genomsnittlig vecka visar statistik från Trygg-Hansa.

– Vi har den mest inbrottsfrekventa perioden på året framför oss men det finns metoder för att minska risken för inbrott. Grannsamverkan är det absolut bästa skyddet för att förhindra inbrott och något som vi på Trygg-Hansa starkt rekommenderar. Förutom att Grannsamverkan är effektivt för att minska inbrott och annan vardagsbrottslighet i ett bostadsområde, skapar samarbetet mellan grannar en ökad trygghet i området. För att få ett så bra skydd mot inbrott som möjligt är det också viktigt att se över dörrlås och kanske installera fönsterlås. Man kan också överväga att installera en säkerhetsdörr samt larm. Man bör även undvika att lägga värdefull egendom synlig, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert Trygg-Hansa.

Varannan ber grannarna hålla koll
Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att de flesta inbrotten sker på dagen då människor är på jobbet**. Det är dock inte under dagtid på vardagar som människor oroar sig som mest. En ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa visar att bland de som oroar sig för inbrott är fler än sju av tio (76 procent) oroliga när de reser bort, och endast tio procent är oroliga på dagen. Varannan svensk (50 procent) ber därför sin granne att hålla koll när man reser bort. Det är också detta som visat sig ge bäst resultat för att hålla inbrottstjuvar borta. Enligt Samverkan mot Brott minskar Grannsamverkan inbrotten med 26 procent.

Enligt Trygg-Hansas undersökning tror tre av fyra (76 procent) att risken för inbrott ökar om man uppdaterar i sociala medier när man är bortrest. Var tredje svensk (29 procent) undviker därför att publicera inlägg i sociala medier under tiden de är bortresta.

– Det finns ingen styrkt koppling mellan att folk publicerar inlägg i sociala medier när de är bortresta och inbrott. Dock är det försiktighetsprincipen som bör gälla och vi råder alltid våra kunder att vara försiktiga, säger Håkan Franzén.

Så här gör du för att starta Grannsamverkan:

 • Kontakta dina grannar och hör om intresset för att starta Grannsamverkan finns
 • Om intresse för Grannsamverkan finns – hitta någon som kan tänka sig vara kontaktombud mot Polisen i er kommun
 • Kontakta din lokala polis på 114 14 och meddela att du vill starta Grannsamverkan
 • Källa: Trygg-Hansa, för mer information se: https://hemmet.trygghansa.se/inbrott/forebygg-inbrott/engagera-dig-grannsamverkan/

  Antalet inbrott i Sverige 2011-2016:
  2016: Höstlovsveckan: 99 Genomsnittlig vecka: 78
  2015: Höstlovsveckan: 111 Genomsnittlig vecka: 83
  2014: Höstlovsveckan: 115 Genomsnittlig vecka: 83
  2013: Höstlovsveckan: 96 Genomsnittlig vecka: 80
  2012: Höstlovsveckan: 99 Genomsnittlig vecka: 73
  2011: Höstlovsveckan: 117 Genomsnittlig vecka: 79
  Källa: Trygg-Hansas skadestatistik

  För mer information, kontakta gärna:
  Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
  Telefon: 075-243 26 76, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

  *Om undersökningen:
  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 070 intervjuer genomförts under perioden 28 september till 4 oktober 2017. Deltagarfrekvensen är 56 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

  **https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/bostadsinbrott.html

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.