En ny ekonomi växer fram, den så kallade ”gig-ekonomin”, där fasta anställningar ersätts av tillfälliga uppdrag eller ”gig”. Fyra av tio svenskar skulle överväga att bli egenföretagare eller egenanställda för att kunna försörja sig på tillfälliga uppdrag om de skulle få tillgång till samma trygghetssystem som vid en fast anställning. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Robotisering, urbanisering och ”gig-ekonomi” är några av de faktorer som påverkar framtidens svenska arbetsmarknad. Flera studier pekar på att de livslånga anställningarnas tid är förbi och att det istället växer fram en ny typ av arbetsmarknad, där fasta anställningar ersätts av tillfälliga ”gig”. Idag utgör ”gigarna” cirka 20 procent av arbetsstyrkan i Sverige och andelen växer.

En av tio svenskar (9 %) har enligt Trygg-Hansas undersökning under det senaste året övervägt att starta eget bolag, eller att låta ett bolag fakturera åt dem, för att helt eller delvis kunna försörja sig på att ta tillfälliga uppdrag eller arbeten. De främsta anledningarna till att man överväger att bli en ”gigare” är att det skulle ge den frihet och flexibilitet man vill ha (45 %), att man vill kunna ta de arbetsuppdrag man själv önskar (42 %) och att man vill kunna tjäna extra pengar (30 %).

– Sverige är av tradition ett entreprenörsland och det är tydligt att egenföretagande är något som lockar många svenskar, speciellt de yngre. Gig-ekonomin kan skapa frihet och flexibilitet för många, men det finns också ett antal utmaningar och frågetecken som måste redas ut, säger Niclas Ward, VD på Trygg-Hansa.

Av dem som inte övervägt att bli ”gigare” svarar fler än hälften (58 %) att det främst beror på att de trivs bra med sin nuvarande sysselsättning och var fjärde (25 %) att det känns för ekonomiskt osäkert. Fyra av tio skulle i högre utsträckning överväga det om de skulle få tillgång till samma trygghetssystem som vid en fast anställning.

– Det är tydligt att vi i försäkringsbranschen, tillsammans med övriga samhällsaktörer och lagstiftarna, måste skapa rätt förutsättningar om fler som vill ska våga ta chansen att bli ’gigare’ eller satsa på sin affärsidé och starta företag. Arbetsmarknaden förändras snabbare än de regler som styr den och trygghetssystemen har svårt att hänga med. Därför gäller det att vi gemensamt fokuserar på den utveckling som sker för att öka tryggheten för de som tar klivit in i ’gig-ekonomin’, säger Niclas Ward.

För mer information, vänligen kontakta:
Joseph Borenstein, Presschef Trygg-Hansa, joseph.borenstein@trygghansa.se, 0701-68 32 25

Mer statistik från undersökningen:

  • Närmare 1 av 10 (9 %) har under de senaste 12 månaderna övervägt att starta eget bolag eller att låta ett företag fakturera åt dem för att helt eller delvis kunna försörja sig på att ta tillfälliga uppdrag/arbeten. 7 procent har redan eget bolag och 1 procent jobbar redan som egenanställd. Fem procent svarar att de inte vet.
  • De främsta anledningarna till att man övervägt det är ”Det skulle ge mig den frihet och flexibilitet som jag vill ha” (45 %), ”Jag vill kunna ta de arbetsuppdrag jag själv önskar” (42 %) och ”Jag vill kunna tjäna extra pengar” (30 %). Bara fyra procent svarar ”Jag har svårt att få en fast anställning”.
  • De främsta anledningarna till att man inte har övervägt det är ”Jag trivs bra med min nuvarande sysselsättning” (58 %), ”Det känns för ekonomiskt osäkert” (25 %) och ”Jag ser inte mig själv som en person som driver eget eller är egenanställd” (19 %).
  • Bland de som inte har övervägt att starta eget bolag eller att låta ett företag fakturera åt dem skulle 4 av 10 överväga att bli egenföretagare eller egenanställd, om de skulle få tillgång till samma trygghetssystem (försäkringar, pensionslösningar, VAB, A-kassa, etc.) som vid en fast anställning.

Trygg-Hansa anordnar ett seminarium i Almedalen på temat ”Hur skapar vi trygghet i gig-ekonomin?”
Jon Åsberg, ekonomiredaktör Fokus, modererar ett samtal kring vilken roll “gigare”, försäkringsbolag, banker och fackförbund kan och bör ta i den nya “gig-ekonomin” och vad som krävs av staten. Medverkande: Niclas Ward, VD Trygg-Hansa, Ann-Therése Enarsson, VD Futurion, Jens Magnusson, Privatekonom SEB, Pernilla Ramslöv, VD Nox Consulting, Anna Felländer, Whispr Group och Martin Ådahl, chefsekonom Centerpartiet.

När: 5/ 7 2017 16:15 – 17:00 Var: Restaurang Vinäger, Hästgatan 4

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år och syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens inställning till gig-ekonomi ser ut. Totalt har 1062 intervjuer genomförts under perioden 8-14 juni 2017, varav 826 intervjuer med allmänheten 18-79 år som inte är pensionärer. Deltagarfrekvensen är 59 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om gig-ekonomin
Fler än någonsin tidigare driver i dag egen verksamhet i form av bolag eller egen firma, visar statistik från Skatteverket. De senaste tio åren har antalet F-skattsedlar ökat från 700 000 till 900 000, en ökning med närmare 30 procent. Konsultfirman McKinsey&Company konstaterade i sin rapport ”The Independent Workforce” från 2016 att mellan 20 – 30 procent av arbetskraften i USA och inom EU är verksamma inom gig-ekonomin. Enligt SEB utgör ”gigarna” cirka 20 procent av arbetsstyrkan i Sverige. Inte minst den snabba tillväxten av digitala plattformar för att förmedla tillfälliga jobb pekar på en snabb förändring av hela arbetsmarknaden.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.