boj_500

 

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med en årspremievolym på över tio miljarder SEK och cirka 1 700 medarbetare. Verksamheten bedrivs från ett 20-tal orter runt om i Sverige.

Trygg-Hansa ingår i en skandinavisk koncern som i sin tur är helägd av det brittiska RSA.

Vi erbjuder försäkringar för både företag och privatpersoner och är marknadsledande inom barnförsäkringar.

Våra varumärken 
Codan-koncernen har ett antal varumärken som vänder sig till olika målgrupper. I Danmark verkar vi under varumärkena Codan och PrivatSikring. I Sverige är det Trygg-Hansa, Aktsam och Sveland. I Norge är det Codan.

CSR
För oss som försäkringsbolag har det alltid varit en självklarhet att ta ansvar när det gäller att skapa ekonomisk trygghet för privatpersoner och företag. Men vi på Trygg-Hansa vill också vara med och hjälpa till att hantera andra samhällsutmaningar som till exempel klimatförändingarna och den ökande pressen på hälso- och sjukvården. Dessutom kan vi medverka till att skador förebyggs. Läs mer om vårt ansvarsarbete här: www.trygghansa.se/csr

Vår historia

  • Anor går tillbaka till 1828. Efter ett antal fusioner under åren bildas Trygg-Hansa 1971.
  • Trygg-Hansa har skänkt livbojar sedan 1954.
  • SE Banken köper Trygg-Hansa 1997
  • 1999 säljer SEB Trygg-Hansa till danska Codan, och Trygg-Hansa blir ett helägt dotterbolag.
  • 2001 köper Trygg-Hansa Folksams företagsaffär.
  • 2003 köps huset på Fleminggatan tillbaka, som byggdes för Trygg-Hansas räkning 1976.
  • 2007 blev Trygg-Hansa/Codan helägda dotterbolag till RSA. Codan avnoteras från danska börsen.
  • 2015 Trygg-Hansa och Codan fusioneras. Tillsammans bildar vi en stark skandinavisk enhet – Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa.

Koncernledningen

Koncernchef Codan/Trygg-Hansa: Patrick Bergander

VD Trygg-Hansa: Niclas Ward

Managing Director Danmark: Scott Ørmen

Managing Director Norge: Stefan Langva

CFO: Johan Roos

CIO: Johan Bjurup (tf)

Chief Underwriting Officer: Björn Dalemo

Chief Risk Officer: Henrik Hvid

HR Director: Bitte Ferngren

Legal Director: Vivian Lund

Regional Chief Auditor: Neil Jensen