Media

I Trygg-Hansas medierum hittar du nyheter, pressmeddelanden, pressklipp, filmer och vår närvaro i sociala medier. Här finns också bilder på våra talespersoner i olika frågor.

Lista artiklar efter kategori

19 oktober, 2016

Var femte förälder har inte barnsäkrat hemmet

Varje år skadas cirka 60 000 barn mellan 0-17 så allvarligt i hemmet att de får söka akut vård. Fallolyckor är vanligast bland små barn enligt statistik från Socialstyrelsen. Ökad uppsikt och att barnsäkra sitt hem är en relativt enkel och viktig åtgärd för att minska olyckor bland barn. Samtidigt visar en ny undersökning från Trygg-Hansa att var femte förälder inte har barnsäkrat sitt hem.

Läs mer
30 september, 2016

Rekordmånga råttsaneringar i svenska hem

Det är inte bara i storstäder som problem med råttor uppstår, även villatomter är vanliga tillhåll för brunråttor. Ökningen av råttor i Sverige har skett explosionsartat under de senaste åren och september är den månad då flest försäkringsärenden om råttsanering inkommer. Det visar statistik som saneringsföretaget Nomor tagit fram i samarbete med Trygg-Hansa.

Läs mer
31 augusti, 2016

Terminsstart – men många unga med NPF stannar hemma

Drygt 1,3 miljoner* barn och unga går i dagarna tillbaka till skolan för terminsstart, men en stor grupp kommer att stanna hemma. Trots att samhället erbjuder en rad olika insatser för barn med NPF anser många föräldrar till barn med dessa diagnoser att det ofta är svårt att veta var de kan få hjälp och stöd. Det visar en undersökning från Trygg-Hansa och Riksförbundet Attention.

Läs mer
24 augusti, 2016

Niclas Ward blir Trygg-Hansas nya VD

Nu är det klart att det blir Niclas Ward som tillträder som Trygg-Hansas VD från och med mars 2017. Niclas har en bred erfarenhet från försäkringsbranschen och kommer närmast från If där han varit chef för affärsområdet Industri.

Läs mer
4 augusti, 2016

Starkt halvårsresultat för Trygg-Hansa/Codan

Nedan följer en kort summering över Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansas halvårsresultat 2016: Nettopremieinkomsterna låg på 965 miljoner pund i Skandinavien och sjönk med 4 % till en fast växelkurs jämfört med samma period förra året (H1 2015: £949m rapporterat) Underwritingresultatet för första halvåret 2016 var 96 miljoner pund (H1 2015: £16m) Totalkostnadsprocenten (COR) var 88,5% (H1 2015: […]

Läs mer
13 juli, 2016

Johan Agerman slutar på Trygg-Hansa

Trygg-Hansas vd Johan Agerman blir vd hos Länsförsäkringar och lämnar därmed företaget. Johan har varit Trygg-Hansas vd sedan april 2015 och dessförinnan var han chef för affärsområdet privatförsäkringar.

Läs mer
11 juli, 2016

Nu får 40 000 barn chansen att lära sig simma

Förra året drunknade fler barn än det gjort på över ett decennium. Som ett led i att nå nollvisionen att inget barn ska drunkna startar i år 400 sommarsimskolor runt om i landet. Målet är att 40 000 barn ska hitta dit och lära sig vattenvana. För att inspirera fler att vilja gå i sommarsimskola har Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet i år tagit hjälp av den populära fisken Doris.

Läs mer
1 juli, 2016

Pressinbjudan: Ung och utanför – hur kan vi hjälpa unga med diagnos att få ett jobb?

Idag är 6 av 10 med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utan sysselsättning och bara 2 av 10 föräldrar till barn med NPF känner sig hoppfulla inför barnets möjligheter i arbetslivet. Samtidigt visar en ny pilotstudie att mentorer kan underlätta övergången till arbetslivet för unga människor med NPF.

Läs mer
22 juni, 2016

2 av 3 svenska män tror att andra har större risk att drunkna

Trots många rapporter om drunkningar på sistone tror de som har störst risk att drunkna inte att de tillhör riskgruppen. En ny undersökning från Trygg-Hansa visar att svenska folket tror att nyanlända personer till Sverige, följt av barn, är de som står för flest drunkningsolyckor. Men nära 9 av 10 av de som drunknat hittills i år har varit män, de flesta medelålders och äldre.

Läs mer