Oktober är tiden då flest försäkringsärenden om råttsanering anmäls i Sverige. Detta visar ny statistik från Trygg-Hansa och saneringsföretaget Nomor. I år förväntas antalet råttsaneringar dessutom nå nya rekord. Men ny teknik från Nya Zealand ska med hjälp av kolsyra fånga råttorna.

Sedan 2011 har antalet råttsaneringar ökat explosionsartat och i år förväntas nya rekord.Trygg-Hansas partner Nomor gjorde i fjol drygt 26 000 råttsaneringar runt om i landet. I år beräknas den siffran att landa på över 30 000 saneringar, vilket motsvarar en ökning på över 20 procent under det senaste året.

– Det är väldigt mycket råttor i år och det syns på antalet anmälningar vi får in. Värst är det i storstäderna. Anledningen till att andelen råttsaneringar ökar är dels på grund av de kommer fram för att njuta av höstens fallfrukt och för att höstkylan gör att råttor och möss vill komma in i värmen i våra hus, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Då en sanering ofta kräver ett flertal besök brukar kostnaden landa på minst ett par tusen kronor. Därför är det viktigt att vara rätt försäkrad och att tänka på vad man själv kan göra för att undvika dessa problem som kan kosta både tid och pengar.

Ny teknik med kolsyra fångar råttorna
Nomor använder flera typer av fällor för att bli av med skadedjur och provar hela tiden ny teknik. Det är viktigt att dessa nya tekniker och metoder är miljöeffektiva och hållbara.

– En ny teknik som vi använder för att fånga råttor är en fälla som drivs med kolsyra och är en ny populär uppfinning från Nya Zealand. Det är en station där ett lockmedel lockar in råttan, och när råttan sticker in huvudet där lockmedlet sitter får den ett slag i bakhuvudet av fällan som drivs av en kolsyrepatron. Fällan fungerar väldigt bra och är godkänd av Naturvårdsverket, säger Andreas Olsson, operativ driftchef på Nomor.

Skadedjurssaneringarna ökar i år
Utöver kyla och utbudet av fallfrukt finns andra faktorer som bidrar till årets ökning av råttor. Detta är till exempel sprängningar och byggnation i storstäder, undermålig sophantering och att sommaren varit fördelaktig klimatmässigt. Även mängden saneringar av vägglöss ökar under hösten och vintern. Ökningen av vägglöss påverkas bland annat av hur mycket vi reser.

Statistik på antal råttsaneringar som Nomor har gjort, år för år.

2011 6 917
2012 8 363
2013 11 756
2014 15 231
2015 20 051
2016 26 206 
2017 hittills 18 084
Prognos 2017 helår: 28 000 – 32 000
Källa: Nomor och Trygg-Hansa 

Statistik på antal saneringar av vägglöss som Nomor har gjort, år för år.

2011 3 077
2012 6 412
2013 8 846
2014 13 273
2015 16 005
2016 20 342
2017 (jan-aug) 12 837
Prognos 2017 helår: 21 000 -23 000 då anmälningarna tenderar att öka under höst/vinter.
Källa: Nomor och Trygg-Hansa

Tips för hur du undviker råttor i din bostad:

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder alternativa födokällor:

 • Plocka bort fallfrukt från trädgården.
 • Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna och med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
 • Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av denna husdjursföda innehåller dessutom vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
 • Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
 • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
  Källa: Trygg-Hansa

Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder skydd/boplatser:

 • Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
 • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Som regel kommer en råtta genom ett hål som är stort som en femkrona.
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.
  Källa: Trygg-Hansa

Tips för att undvika att få med vägglöss hem från resan:

 • Vägglöss kan inte ta sig igenom plast så ta med dig några plastpåsar att lägga kläder och andra saker i.
 • Ta med en ficklampa och ett förstoringsglas (eller använd din smarta mobil), med hjälp av dessa kan du snabbt kontrollera sängen på din destination.
 • Förvara inte väskan nära sängen eller på golvet på hotellrummet.
 • Tvätta alltid dina kläder (helst i 60 grader) efter en resa eller när du shoppat second hand, lägg inte in dem direkt i din garderob
 • Kan du inte tvätta plagget? Lägg in det i frysen.
  Källa: Trygg-Hansa

Kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag om du känner dig osäker.

För mer information, kontakta gärna:
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 075-243 26 76, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.