Nedan följer en kort summering över Trygg-Hansas/Codans helårsresultat för 2017:

  • Nettopremieinkomsterna uppgick till 1,833 miljoner pund i Skandinavien (2016: 1, 721 miljoner pund).
  • Underwritingresultatet uppgick till 315 miljoner pund i Skandinavien (2016: 239 miljoner pund).
  • Totalkostnadsprocenten (COR) var 82,9 % (2016: 86,2 %) i enlighet med den brittiska användningen av internationella räkenskapsstandarden IFRS.

Trygg-Hansa/Codan ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA Group. Det fullständiga pressmeddelandet om RSA Groups helårsresultat samt information om Skandinavien kan du läsa här (på engelska): https://www.rsagroup.com/news/press-releases/2018/rsa-2017-preliminary-results/

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.