Media

I Trygg-Hansas medierum hittar du nyheter, pressmeddelanden, pressklipp, filmer och vår närvaro i sociala medier. Här finns också bilder på våra talespersoner i olika frågor.

Lista artiklar efter kategori

30 juni, 2017

Ökad trygghet skulle få fler att bli ”gigare”

En ny ekonomi växer fram, den så kallade ”gig-ekonomin”, där fasta anställningar ersätts av tillfälliga uppdrag eller ”gig”. Fyra av tio svenskar skulle överväga att bli egenföretagare eller egenanställda för att kunna försörja sig på tillfälliga uppdrag om de skulle få tillgång till samma trygghetssystem som vid en fast anställning. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Läs mer
28 juni, 2017

Otillräckligt stöd för elever med NPF-diagnos ger hög frånvaro

Åtta av tio föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är missnöjda med det stöd deras barn får i skolan och bristen på kunskap och stöd leder för många elever till långvarig frånvaro. Sju av tio föräldrar uppger att de själva fått sämre hälsa på grund av att barnets skolsituation inte fungerat. Det visar en ny undersökning som genomförts av Attention och Trygg-Hansa.

Läs mer
16 juni, 2017

Alkomätare ska minska fyllebad i sommar

Enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa har sex av tio svenskar någon eller flera gånger druckit alkohol innan de badat och närmare fyra av tio tycker att det är okej att dricka alkohol i anslutning till bad. Nu lanserar Trygg-Hansa det förebyggande initiativet ”Alkobojen”, som syftar till att få personer som druckit alkohol att tänka till en extra gång innan de badar.

Läs mer
9 maj, 2017

Få föräldrar vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder vid studsmattan

I takt med att studsmattornas popularitet har ökat de senaste åren, har också antalet olyckor ökat kraftigt. Trots att en majoritet av småbarnsföräldrarna någon gång har oroat sig för sitt barns säkerhet vid studsmattan är det få som tänker ordentligt på säkerheten, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Läs mer
27 april, 2017

Förhöjd risk för gräsbränder – så eldar du säkert

De senaste veckorna har SMHI gått ut med flera varningar om stor risk för gräsbränder i delar av landet. Valborgsbrasor och eldning av trädgårdsavfall kan öka brandrisken ytterligare. Maj är en av de mest branddrabbade månaderna på året och Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa, uppmanar den som ska elda att vidta rätt säkerhetsåtgärder och att följa brandriskprognosen.

Läs mer
12 april, 2017

Var fjärde bilägare väntar för länge med däckbytet

Senast den 15 april måste man enligt lag byta till dubbfria däck på bilen. Trots det har drygt var fjärde svensk bilägare någon gång eller flera gånger väntat för länge med att byta till sommardäck. Närmare tre av tio efterdrar sällan eller aldrig hjulmuttrarna efter däckbytet. Det visar en ny undersökning som Novus tagit fram på uppdrag av Trygg-Hansa.

Läs mer
27 mars, 2017

Codan/Trygg-Hansa rekryterar ny CIO från Telia Company

Den skandinaviska försäkringskoncernen Codan/Trygg-Hansas har utsett Lars Andre som ny CIO i bolaget. Han kommer närmast från Telia Company där han idag har rollen som Director IT Infrastructure Services.

Läs mer
23 mars, 2017

Många förskolelärare saknar första hjälpen-utbildning

Eftersom små barn tillbringar nästan lika mycket tid på förskolan som i hemmet är det viktigt att såväl förskolelärare som föräldrar är utbildade i hur man ska agera om olyckan är framme. En ny undersökning från Trygg-Hansa visar dock att var femte förskolelärare aldrig blivit erbjuden utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Läs mer
23 februari, 2017

Starkt resultat för Trygg-Hansa/Codan 2016

Nedan följer en kort summering över Trygg-Hansas/Codans helårsresultat för 2016:
• Nettopremieinkomsterna uppgick till 1,721 miljoner pund
• Underwritingresultatet för 2016 uppgick till 239 miljoner pund
• Totalkostnadsprocenten (COR) var 86,2%

Läs mer