Media

I Trygg-Hansas medierum hittar du nyheter, pressmeddelanden, pressklipp, filmer och vår närvaro i sociala medier. Här finns också bilder på våra talespersoner i olika frågor.

Lista artiklar efter kategori

1 september, 2017

Alkobojen ska få badglada Popaganda-besökare att tänka till

Under sommaren har badsugna stockholmare kunnat testa om de är badklara innan de hoppar i vattnet med hjälp av Trygg-Hansas initiativ Alkobojen.Mätningarna har visat att nära fyra av tio (37 procent) av de som använt Alkobojen har varit alkoholpåverkade vid tillfället. Nu kommer Alkobojen till Popaganda.

Läs mer
15 augusti, 2017

Många onödigt oroliga för inbrott och brand på semestern

Varannan person har någon gång oroat sig för att något ska hända deras hem – och nu under slutspurten av semestern är oron som störst. Men enligt statistik från Trygg-Hansa är oron obefogad.

Läs mer
2 augusti, 2017

Starkt halvårsresultat för Codan/Trygg-Hansa

Nedan följer en kort summering över Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansas halvårsresultat 2017. Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA Group. Det fullständiga pressmeddelandet om RSA Groups halvårsresultat samt information om Skandinavien kan du läsa här:

Läs mer
11 juli, 2017

Varannan förälder oroar sig för barnets säkerhet vid bad

Hälften av alla småbarnsföräldrar oroar sig för att deras barn ska råka illa ut när de badar i sjöar eller hav och drygt var tredje förälder har inte, eller vet inte om de har, tillräckliga kunskaper för att ingripa vid ett drunkningstillbud. Dessutom uppger fler än fyra av tio svenska småbarnsföräldrar att deras barn inte känner sig trygga med att bada i havet.

Läs mer
5 juli, 2017

Livbojar som räddat liv får namn

Varje år räddas i snitt 14 personer i Sverige av Trygg-Hansas livbojar. För att uppmärksamma allmänheten på livbojarnas betydelse och få fler att agera vid drunkningstillbud namnger nu Trygg-Hansa ett antal av sina livbojar runt om i landet efter personer som räddat andra från att drunkna.

Läs mer
30 juni, 2017

Ökad trygghet skulle få fler att bli ”gigare”

En ny ekonomi växer fram, den så kallade ”gig-ekonomin”, där fasta anställningar ersätts av tillfälliga uppdrag eller ”gig”. Fyra av tio svenskar skulle överväga att bli egenföretagare eller egenanställda för att kunna försörja sig på tillfälliga uppdrag om de skulle få tillgång till samma trygghetssystem som vid en fast anställning. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Läs mer
28 juni, 2017

Otillräckligt stöd för elever med NPF-diagnos ger hög frånvaro

Åtta av tio föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är missnöjda med det stöd deras barn får i skolan och bristen på kunskap och stöd leder för många elever till långvarig frånvaro. Sju av tio föräldrar uppger att de själva fått sämre hälsa på grund av att barnets skolsituation inte fungerat. Det visar en ny undersökning som genomförts av Attention och Trygg-Hansa.

Läs mer
16 juni, 2017

Alkomätare ska minska fyllebad i sommar

Enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa har sex av tio svenskar någon eller flera gånger druckit alkohol innan de badat och närmare fyra av tio tycker att det är okej att dricka alkohol i anslutning till bad. Nu lanserar Trygg-Hansa det förebyggande initiativet ”Alkobojen”, som syftar till att få personer som druckit alkohol att tänka till en extra gång innan de badar.

Läs mer
9 maj, 2017

Få föräldrar vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder vid studsmattan

I takt med att studsmattornas popularitet har ökat de senaste åren, har också antalet olyckor ökat kraftigt. Trots att en majoritet av småbarnsföräldrarna någon gång har oroat sig för sitt barns säkerhet vid studsmattan är det få som tänker ordentligt på säkerheten, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Läs mer