Under 2018 kommer Trygg-Hansa att flytta sin Kundserviceverksamhet från Växjö till Malmö. Totalt berörs ca 140 medarbetare av flytten. Samtliga berörda medarbetare erbjuds möjligheten att flytta med verksamheten till Malmö.

Under 2018 kommer Trygg-Hansa att flytta sin Kundserviceverksamhet för privatpersoner från Växjö till Malmö. Genom att samla Kundservicen på en ort är målet att jobba mer enhetligt med arbetssätt, processer, rekrytering och utbildning.

Beslutet om att konsolidera verksamheten inom privatmarknad till en ort är även ett resultat av allt färre inkommande samtal från kunder. De senaste åren har antalet telefonkontakter gått ned och den långsiktiga trenden visar att samtalen kommer att bli färre de kommande åren då kundmötet i allt högre utsträckning sker i digitala kanaler.

Flytten av verksamheten kommer att ske allt eftersom rekryteringar blir klara i Malmö, men planen är att förändringen ska vara klar under sommaren 2018. Ett tiotal roller inom Marknad, Företag och Skador berörs inte av flytten från Växjö till Malmö.

För mer info, kontakta gärna:
Hanna Axelsson, Kommunikationschef, Trygg-Hansa
Tel: 0701 683 282
Mejl: hanna.axelsson@trygghansa.se