Trygg-Hansa inleder samarbete med Bris

Trygg-Hansa jobbar kontinuerligt med att öka tryggheten för barn. Detta görs bland annat genom initiativ och aktiviteter kring ökad vattensäkerhet och kunskap om första hjälpen samt genom att stötta familjer som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samarbetet med Bris gör det möjligt att göra mer för att skapa trygghet för barn och unga.

– Varje år har Bris över 26 000 kontakter med barn och unga i utsatta situationer, och varje dag kämpar vi för ett bättre samhälle för barn. Våra kuratorer lyssnar, stöttar och stärker barn, och hjälper dem vidare när det behövs. Vi är glada att Trygg-Hansa vill delta i kampen för en bättre barndom, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Enligt en ny rapport* från Socialstyrelsen har nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter ökat alarmerande bland svenska barn och ungdomar. Depression och ångestsyndrom ökar mest, och värst drabbade är unga kvinnor.

– Bland orsaker till den ökningen nämns livsvillkor, skola, en större benägenhet att prata om sin psykiska ohälsa samt samsjuklighet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Trygg-Hansa försäkrar fler än 750 000 barn vilket gör det naturligt för oss att ta ansvar och engagera oss i att barn också mår bra. Vi har idag flera initiativ som bidrar till ett bättre mående hos barn och samarbetet med Bris blir ett naturligt nästa steg i detta livsviktiga arbete, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Samarbetet kommer bestå av gemensamma aktiviteter och en möjlighet för Trygg-Hansas medarbetare att få utbildning i hur man kan se varningssignaler hos barn som mår dåligt i ett tidigt skede samt hur man kan prata med barn om svåra saker. Dessutom bidrar Trygg-Hansa bidrar med finansiellt stöd som gör det möjligt för Bris att finansiera en kurator till Bris stödverksamhet, som kan ge stöd till barn och unga som mår dåligt.

*Socialstyrelsens rapport ”Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna” , släppt 29/12 2017.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Holmqvist, pressekreterare på Bris
Tel: 070-779 95 06
Mail: anna.holmqvist@bris.se

Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
Tel: 076 173 55 34
Mail: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.