Nu är det sportlovsveckor runt om i landet och många familjer åker på skidsemester. Bland barn är det då vanligt med underbensbrott i skidbacken, vilket kan bero på att barnet har utrustning som inte passar. En av fyra (27 procent) barn har utrustning som är lånad, ärvd eller begagnad – något som ställer högre krav på föräldrarna att kontrollera utrustningen.

– Många yngre barn ärver eller lånar utrustning av syskon, kusiner eller kompisar men att ärva utrustning kan vara en fara då utrustningen kanske inte passar barnet. Se över utrustningen ordentligt innan barnet ger sig ut i backen och om du saknar kunskap om hur utrustningen är korrekt be om hjälp av någon som kan, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Det kan till exempel handla om för stora/små pjäxor, för hårda/mjuka skidor, för långa/korta skidor eller att utrustningen är felinställd på exempelvis fel vikt eller att pjäxorna sitter för löst/hårt.

Känner sig trygg med det egna barnets skidåkning
När det gäller att åka i backen är föräldrarna inte speciellt oroade över sina egna barns åkning utan snarare över andras agerande i backen. 82 procent är oroliga för att andra vuxna inte ska uppträda säkert i backen och 80 procent är oroliga för att andras barn inte ska uppträda säkert i backen.

– Miljön i skidbacken kan jämföras med trafikmiljön, det händer mycket och det går väldigt fort i backen. Det är viktigt att prata med sina barn om skidvett, att aldrig lämna mindre barn ensamma och att befinna sig i skidmiljöer som är lämpliga för barnens ålder och förmåga. Under sportlovsveckorna är det mycket folk i backarna och extra viktigt att visa hänsyn och ha uppsikt över barnen, säger Alexandra Gahnström.

För föräldrarna är det viktigt att åka tillsammans med sina barn i backen, vilket 87 procent gör, och de flesta föräldrar uppger (95 procent) att de låter sitt barns skidkunskap styra svårighetsgrad i val av backe.

Fler resultat från undersökningen:

 • 54 procent av föräldrarna hyr skid-/snowboardutrustning till sina barn, 20 köper begagnat, 18 procent köper nytt och 7 procent ärver/lånar
 • 93 procent av föräldrarna säkerställer varje säsong att barnets utrustning är korrekt inställt enligt vikt, längd och typ av skidor
 • 95 procent av föräldrarna låter alltid sitt barns skidkunskap styra svårighetsgrad i val av backe
 • 87 procent av föräldrarna uppger att deras barn alltid åker i sällskap med en vuxen
 • 82 procent av föräldrarna är oroliga för att andra vuxna inte ska uppträda säkert i backen
 • 80 procent av föräldrarna är oroliga för att andras barn inte ska uppträda säkert i backen

Tips för trygg utförsåkning:

 • Använd alltid hjälm för att minska risken för skallskador.
 • Ryggskydd skyddar vid smällar mot ryggen och ryggraden. Se till att ha rätt storlek på skyddet för att det ska skydda optimalt.
 • Se till att barnen har rätt skidutrustning, se tips nedan.
 • Se över skidutrustningen inför varje säsong, särskilt bindningarna, och se till att de är inställda efter vikten på den som ska använda utrustningen.
 • Åk tillsammans med små barn och ha god uppsikt över barnet.
 • Åk i backar som är anpassade efter barnens förmåga.

  Källa: Trygg-Hansa

  Tips för rätt utrustning:

 • Barnskidor ska vara ungefär tio centimeter kortare än barnets längd.
 • Hjälmen ska sitta tight för att skydda huvudet på bästa sätt. Det ska inte få plats en tjock mössa under. Barnhjälmar är ofta utrustade med en tjock vaddering och den fungerar även som isolering. Skulle det behövas extra värme finns det tunna hjälmmössor eller balaclavor.
 • Juniorgoggles ska sitta skönt över näsan och kinderna utan att det blir en glipa mellan goggles och hjälmkant.
 • Pjäxorna ska vara en centimeter längre än fötternas längd. Pjäxorna bör dock inte vara mer än två centimeter större än fötterna. Det är både obehagligt och riskfyllt att åka skidor med pjäxor som inte sitter fast tillräckligt.

  Källa: https://www.skistar.com/sv/Shop/magazine2/tips–guider/utrusta-barnen-ratt/

  För mer information, kontakta gärna:
  Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
  Telefon: 0701-68 35 72, mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

  Om undersökningen:
  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är hushåll med barn mellan 0-15 år från den svenska allmänheten. Totalt har 1051 intervjuer genomförts under perioden 9-15 februari 2018. Deltagarfrekvensen är 59 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.