Som ett led i att nå nollvisionen att inget barn ska drunkna anordnas i sommar cirka 200 sommarsimskolor runt om i hela landet, där över 16 000 barn kommer att få vattenkunskap. Undervisningen är förlagd utomhus och på schemat står vattenvana, olika simsätt och livräddning. För satsningen står Svenska Livräddningssällskapet, med stöttning av Trygg-Hansa. Då det råder brist på simlärare inför sommaren utbildas just nu fyrtio nya simlärare.

Under 2017 drunknade 92 personer, varav fyra barn, i Sverige – samtliga i öppet vatten. Att lära barn vattenvana i tidig ålder, särskilt utomhus, kan vara livsavgörande då drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern ett till sex år, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Trygg-Hansa stöder helhjärtat Svenska Livräddningssällskapets nollvision att inget barn ska drunkna och därför är vi glada att kunna fortsätta vårt viktiga samarbete för att ge fler barn möjlighet att gå på sommarsimskola. Efter midsommar går tusentals barn i vattnet på någon av landets cirka 200 sommarsimskolor, en tradition som vi värnar, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

För att fler barn ska få chansen att gå i sommarsimskola krävs fler simlärare
I Svenska Livräddningssällskapets sommarsimskolor verkar 200 simlärare. Det saknas dock fortfarande simlärare runt om i landet och just nu utbildas därför fyrtio simlärare specifikt för sommarsimskolorna. Behovet av simlärare är extra stort i Stockholm, Gävle och Göteborg och därför utbildas flest simlärare på dessa orter.

– Att sommarsimskolorna arrangeras utomhus fyller en viktig funktion då barnen blir vana att simma i öppet vatten. Det ger en helt annan kunskap om både simning och vattensäkerhet än att bara simma i bassäng. Vi är därför väldigt glada att vi år, med stöd av Trygg-Hansa, kan utbilda hela fyrtio nya simlärare vilket innebär att vi kan öppna ännu fler sommarsimskolor, säger Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig hos Svenska Livräddningssällskapet.

I juli, när vattnet börjar bli varmt, drar sommarsimskolor igång runt om i Sverige. All undervisning sker utomhus och barnen får lära sig allt från ökad vattenvana och praktiska simövningar till att kasta livboj. Priset på sommarsimskolorna varierar från 300 kr och uppåt.

Hitta din närmaste sommarsimskola på: www.sommarsimskola.se

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 35 72 Mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig, Svenska Livräddningssällskapet
Telefon: 08-120 102 43 Mejl: monalisa.wernesten@sls.a.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.