Foton viktigast att rädda vid brand i hemmet

Fotoalbumet är det viktigaste föremålet att rädda om hemmet skulle stå i brand. Fyra av tio skulle kunna tänka sig att springa in i ett brinnande hus för att rädda det enligt en ny undersökning som Trygg-Hansa har genomfört. Men bara en av tre har scannat in och digitaliserat sina viktigaste bilder och dokument.

 

När Trygg-Hansa frågade svenska folket vilka föremål som de skulle vara beredda att springa in i ett brinnande hus för att rädda svarade 41 procent fotografier och fotoalbum. Värdepapper, datorn och mobilen delade andraplatsen, omkring 25 procent skulle tänka sig att rädda dem.

 

–  Vissa saker går inte går att ersätta. I ett allt mer digitaliserat samhälle är det fortfarande väldigt många som äger fysiska fotografier och fotoalbum och som skulle göra väldigt mycket för att rädda dem vid en brand. Men det är förenat med oerhörda risker och man ska aldrig någonsin springa in i ett brinnande hus, säger Håkan Franzén, hus- och hemexpert på Trygg-Hansa.

 

Samma undersökning visar att få, bara 35 procent, har scannat in sina viktiga fotografier och andra betydelsefulla dokument. Män är något duktigare än kvinnor (41 procent respektive 29 procent) på att digitalisera sina minnen.

 

–  Genom att spara digitala kopior av familjefoton och viktiga dokument på en annan plats än hemmet minimerar du risken att förlora enorma värden, både emotionella och ekonomiska, säger Håkan Franzén.

 

För mer information, kontakta:

Håkan Franzén, hus- och hemexpert på Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 33 87 Mejl: hakan.franzen@trygghansa.se

 

Johan Eriksson, PR-ansvarig på Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 28 72 Mejl: johan.eriksson@trygghansa.se

 

Om undersökningen:
Trygg-Hansa har under februari 2013 genomfört onlineintervjuer med 4 374 personer, med hjälp av YouGovs internetpanel. Undersökningen är genomförd bland kvinnor och män i åldern 18-74  år, som utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

 

Mer fakta om förebyggande av bränder och statistik från MSB finns på:https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Att-forebygga-brander/

 

Mer information om brandsäkerhet finns även på: www.trygghansa.se/brandsakert

 

 

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på över tio miljarder SEK och cirka 2 000 medarbetare på 30 orter i Sverige. Trygg-Hansa erbjuder både privatförsäkringar och företagsförsäkringar med flera typer av lösningar på bilförsäkring, andra fordonsförsäkringar, hemförsäkring, gravidförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Våra personförsäkringar inkluderar även barnförsäkring där vi är marknadsledande. Trygga Firman är vår skräddarsydda försäkringslösning för småföretagare.

Trygg-Hansa är sedan 1999 ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. RSA-koncernen har 20 miljoner kunder och omkring 24 000 medarbetare och räknas som ett av de sex ledande försäkringsbolagen i världen. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se eller www.facebook.com/trygghansa