Idag skärps lagen för vad som är tillåtet att göra medan man kör bil. Det blir nu förbjudet att hålla i mobilen medan man kör. Varannan svensk tror att den nya lagen kommer leda till färre antal olyckor i trafiken och fler än hälften uppger att de kommer känna sig tryggare. Av de som kör bil säger en tredjedel att de kommer använda sin mobil i mindre utsträckning när de kör. Detta visar en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa.

Varje år skadas 20 000 personer till följ av trafikolyckor i Sverige varav ungefär 250 personer omkommer*. Sedan 2013 har det varit förbjudet att sms:a vid bilkörning men nu skärps lagen och det blir förbjudet att överhuvudtaget hålla i telefonen, eller annan kommunikationsutrustning, när du sitter bakom ratten. Den nya lagen är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar.

– När man är ute i trafiken så krävs all fokus på körningen och trafiken runt omkring en. Det finns en uppenbar risk att mobilen tar fokus från körningen och det räcker att man tittar bort några sekunder så kan man missa att fordonet framför stannat eller att någon går över vägen vilket kan resultera i en olycka, säger Tom Holmberg, motorspecialist på Trygg-Hansa.

Bland svenska bilister är kännedomen om den nya lagen hög, 9 av 10 känner till den varav 7 av 10 vet vad den innebär. Undersökningen visar att många bilister (70%) är oroliga för att andra bilförare ska hålla på med mobilen när de kör och orsaka en olycka. 3 av 4 bilister  är också oroliga när de åker med någon som håller på med mobilen medan de kör. När det kommer till huruvida bilister varit nära en olycka när de håller på med mobilen samtidigt som de kör bil uppger knappt 1 av 5 att de tappat kontrollen på grund av mobilen minst någon gång. Sms är den vanligaste orsaken till distraktion.

Lägre kännedom och oro bland yngre
Bland personer i åldrarna 18-29 år är kännedomen om den nya lagen lägre än i övriga åldersgrupper, 82 procent jämfört med genomsnittet (91 procent). Personer mellan 18-29 år är också de som i lägst utsträckning är oroliga för att andra bilister ska hålla på med mobilen när de kör och på grund av det orsaka en olycka (58 procent jämfört med snittet på 70 procent).

Det här innebär den nya lagen:
Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.**

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1002 intervjuer genomförts under perioden 25 – 31 januari 2018. 762 av dessa kör bil regelbundet. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Svarsfrekvensen var 58%. Med bilist i texten ovan menas de som svarat att de kör bil regelbundet.

*https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/Polisrapporterad-statistik/Nationell-statistik/

**http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/handerna-pa-ratten–inte-pa-mobilen/

För mer information, kontakta gärna:

Tom Holmberg, motorspecialist på Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 28 79, mail: tom.holmberg@trygghansa.se

Resultat från undersökningen:

  • På frågan om man känner till den nya lagen som träder i kraft den 1 februari 2018 och som rör användandet av mobiltelefon i samband med bilkörning svarar 91 % att man känner till den nya lagen. Sju av tio (71 %) vet vad den innebär.
  • 71 % instämmer helt, eller till stor del, i påståendet om är man är orolig för att andra bilförare ska hålla på med mobilen och orsaka en olycka i trafiken.
  • 79 % har någon eller flera gånger varit orolig när andra kör bil och håller på med mobilen och de åker med.
  • 56 % instämmer helt, eller till stor del, i påståendet om att de kommer att känna sig tryggare i trafiken i och med den nya lagen. 9 % kommer inte känna sig tryggare i trafiken.
  • 50 % instämmer helt, eller till stor del, i påståendet att den nya lagen kommer att leda till färre olyckor i trafiken. 6 % instämmer inte alls.
  • 83 % instämmer helt, eller till stor del, i påståendet att den nya lagen behövs. Bara 3 % instämmer inte alls. 
  • 35 % av bilisterna tror att den nya lagen kommer att medföra att de använder mobilen i mindre utsträckning när de kör bil. 16 % tror inte att de kommer att använda mobilen i mindre utsträckning när de kör bil. Hälften (48 %) menar att de inte använder mobilen när de kör bil.
  • 17 % av bilisterna har någon gång tappat kontrollen när de kört bil på grund av att de hållit på med mobilen. Av de bilister som tappat kontrollen så sms:ade 41 % och 24 % ringde.

Källa: Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.