Drygt 20 procent av de barn som söker sjukhusvård efter ishockeyolyckor har skadat huvud eller nacke – olycksfall som kan ge allvarliga men. Ny statistik för 2008-2009 från Barnolycksfallsfonden visar att antalet olyckor inte går ner.

Totalt inträffar nästan 9 000 olyckor varje år i Sverige i samband med ishockey som är så allvarliga att ishockeyspelare söker upp en akutmottagning*. Tacklingar, framförallt vid och mot sargen, ligger bakom 40 procent av dessa olycksfall. Den näst vanligaste orsaken till skador är fall, och även här utgör sargen ett faromoment.

De allra flesta skadade personer blir färdigbehandlade på akutmottagningen, men nästan tio procent av männen och 17 procent av kvinnorna blir remitterade för fortsatt vård på en annan klinik. Nio procent av männen och 13 procent av kvinnorna blir inlagda på sjukhus och totalt leder ishockeyskador till drygt 1 500 vårddygn per år.*

Nästan vart femte idrottsskadat barn som kom in till kirurgakuten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under 2008 och 2009 hade skador som uppkommit i samband med ishockey. Och av de barn som sökte vård efter ishockeyolyckor hade drygt 20 procent skadat huvud eller nacke, enligt Barnolycksfallsfondens statistik.

– Vi ser allvarligt på den relativt sett stora andelen huvud- och nackskador inom hockeyn. Detta trots hjälmanvändning och omfattande skyddsutrustning. Det är absolut nödvändigt att använda en godkänd hjälm vid skridskoåkning, även om barnet bara ska vara på isen en kort stund, och som förälder bör man alltid föregå med gott exempel, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.

Allra vanligast bland de ishockeyolyckor som drabbar barn är armskador, med skador i armled, axel eller hand. Dessa skador står för hela 35 procent bland barn upp till 15 år. Därefter kommer skador mot huvud och nacke, med 21 procent. Även ryggskador förekommer (9 procent) och de tillhör, precis som huvudskador, de skador som kan ge svåra men om de är allvarliga.

– Sport och träning är bra för barn och ungdomar, det är viktigt för kroppens tillväxt och för barnets glädje. Däremot är det viktigt som förälder att vara medveten om allvaret i vissa skador som kan uppkomma och att försöka bidra till ”fair play” på isen, säger Björn Sporrong.

– Vi stöder verkligen detta initiativ, för allt som kan bidra till ett juste hockeyspel och minskade risker för olycksfall är positivt. Det är också en ledstjärna i vår verksamhet, säger Svenska Ishockeyförbundets utvecklings- och landslagschef Tommy Boustedt.

* Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

 

 

 

 

Tips och råd om säkerhetsfrämjande utövande:

  • Värm upp ordentligt.
  • Använd godkända, anatomiskt utformade, skydd.
  • Kontrollera isens kvalitet, se till så att det inte ligger skräp på isen.
  • Följ regelboken, ”fair play” och använd aldrig ojuste spel.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Eriksson, presschef. Telefon: 0701-682 872

Om Barnolycksfallsfonden 

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se